Здр. Гост. Вход или Регистрация

1 Отговора

Как мога да направя справка в ЦКР за лоши кредити?

Публикуван от: crediti 7403 прегледа

Дaли фигypиpaтe в cиcтeмaтa зa ĸpeдитнa зaдлъжнялocт нa ĸлиeнтитe нa бaнĸитe ЦKP, мoжe дa пpoвepитe чpeз пoдaвaнe нa иcĸaнe зa cпpaвĸa нa ĸpeдитнa зaдлъжнялocт, ĸoятo мoжe дa бъдe зaявeнa eдинcтвeнo личнo или oт yпълнoмoщeнo oт Bac лицe c нoтapиaлнo зaвepeнo пълнoмoщнo. Справка за кредитната Ви задлъжнялост в ЦКР мoжe дa бъдe изгoтвeнa oт вcяĸa бaнĸoвa инcтитyция, вĸлючитeлнo и БHБ. 

Предоставяне на справка за кредитна задлъжнялост на физическо или юридическо лице от Централния кредитен регистър (ЦКР)

Нормативно основание за извършване на услугата

Наредба № 22 за Централния кредитен регистър.

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра.

Необходими документи

За физическо лице:

• заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър;

• документ за самоличност за идентификация на лицето;

• в случай че заявлението се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър;

• когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език;

• за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;

• документ за платена такса.

Такса

Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева. Когато физическите лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 15 лева, независимо дали са упражнили своето право на безплатна услуга.

Юридическите лица заплащат такса в размер на 50 лева. Когато юридическите лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 75 лева.

Наследници на починало лице могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева. Когато наследниците на починалото лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 15 лева, независимо дали са упражнили своето право на безплатна услуга.

Таксата се заплаща на каса в БНБ или чрез банков превод по сметка на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

IBAN BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане” се записва: Такса за справка от Централния кредитен регистър.

Срок за изпълнение/отговор

БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

Искането и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, чрез изрично упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка.

Топ предложение за Кредит:

1 Отговор/а


  1. Рачо Москов on 18 фев, 2017

    Как да взема кредит който да погася просрочените малки бързи кредити. Имам нужда от 14.000 лева.кедит с който да ги погася. Аз съм пенсионер с лошо ЦКР. Ще превежда м пенсията си към банкова или частни фирми които решават да ми дадат кредит.Вярвам защото ще се намерят добри хора които да ми помогнат да се спася от това зло. И да мога да заживея отново спокоен живот. С почит: Рачо Москов Москов.

    +2 Votes Thumb up 3 Votes Thumb down 1 Votes


Отговор

експресни заеми просрочени кредити рефинансиране кредит за погасяване на друг кредит лихви по ипотечни кредити мостови кредит как да погася няколко бързи кредита експресни заеми от частни лица онлайн рефинансиране на лоши кредити заеми с лошо цкр кредити за хора с лошо кредитно досие уреждане на кредити с лошо цкр кредити без доказване на доход как да изтегля кредит с лошо цкр бързи кредити без доказване на доход и без поръчител кредити от банки кредитен калкулатор най добрата фирма за бързи кредити кредит по телефона kredit zaem online kredit do zaplata ot banka безлихвен заем пари на заем онлайн