Здр. Гост. Вход или Регистрация

0 Отговора

Финансовият лизинг се увеличи с 27,2% за една година

Публикуван от: crediti 53 прегледа

Финансовият лизинг се увеличи с 27,2% за една година

Снимка: Pixabay

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. Сключените през първото тримесечие на 2018 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 441,9 млн. лв. и за една година обемът им нараства с 27,2% (94,5 млн. лв.). Спрямо последното тримесечие на 2017 г. обаче спада с 1,9% (8,6 млн. лева), показват данните на Българската народна банка.

Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март достигат 3,633 млрд. лв. (3,5% от БВП ), докато преди година бяха 3,332 млрд. лв. (3,4% от БВП ), отчитат в централната банка.

Увеличението на годишна база е с 9% (301.2 млн. лв.), а спрямо края на декември 2017 г. – с 0,8% (29,2 млн. лева).

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

Само вземанията по финансов лизинг от лизинговите дружества възлизат на 3,437 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година. За една година те се увеличават със 7,2% (230,7 млн. лв.), а спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година – с 0,4% (12,3 млн. лева).

Делът им обаче в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 96,2% в края на март 2017 г. до 94,6% в края на март тази година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

В края на март вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили възлизат на 1,259 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 20,3% (212,1 млн. лв.) и с 3,6% (43.2 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял се увеличава от 32,7% в края на март 2017 г. до 36,6% в края на същия месец на
2018 година.

В края на първото тримесечие на тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и
лекотоварни автомобили
са 1,146 млрд. лв., като се увеличават с 5,1% (55,5 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 1,3% (14,2 млн. лв.) в сравнение с края на миналата година.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година се понижава от 34% до 33,3% към 31 март.

В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване достигат 682,8 млн. лв., като за една година нарастват с 3,7% (24,4 млн. лв.) и с 3,8% (25,1 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2017 година.

Относителният им дял се понижава от 20,5% на годишна база до 19,9%.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на март 2018 г. вземанията по финансов лизинг от сектор Нефинансови предприятия възлизат на 2,991 млрд. лв., като се увеличават с 2,9% (84,7 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. и намаляват с 0,4% (12,6 млн. лв.) на тримесечна база.

Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2017 г. е 90,6% при 87% в края на март 2018 година.

В края на първото тримесечие на 2018 г. вземанията от сектор Домакинства и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 431,7 млн. лв. и отбелязват годишен ръст от 49,4% (142,7 млн. лв.). В сравнение с края на декември 2017 г. те се увеличават с 6,1% (25 млн. лв.).

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти за една година нараства от 9% до 12,6%.

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на март 2018 г. вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 2,607 млрд. лв., като нарастват с 10,3% (244 млн. лв.) на годишна база и с 2,4% (61,9 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година расте от 73,7% до 75,8%. В края на първото тримесечие на тази година размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 508,5 млн. лв. На годишна база те нарастват с 1% (5,2 млн. лв.) и намаляват с 8,3% (45,8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

Към края на март 2018 г. необслужваните вземания са 255,6 млн. лв. и намаляват с 14,3% (42,7 млн. лв.) за една година и с 8,3% (23.1 млн. лева) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2018 г. са 195,7 млн. лв., като се увеличават с 56,2% (70,4 млн. лв.) на годишна база и с 9,5% (16,9 млн. лева) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

Източници на финансиране

В края на март пасивите на лизинговите дружества възлизат на 4,359 млрд. лв., докато преди година бяха 4,052 млрд. лв., при годишен ръст от 7,6% (307,5 млн. лв.). На тримесечна база те обаче намаляват с 1,9% (85,6 млн. лв.).

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 74,4% в края на март 2017 г. до 74,1% в края на същия месец на 2018 година. В края на първото тримесечие на тази година размерът им е 3,232 млрд. лв., като на годишна база нарастват със 7,2% (216 млн. лв.) и спадат с 3,3% (109,7 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 година.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 82,5% от общия размер на получените кредити в края на март 2018 г. при 71% в края на същия месец на 2017 година. Техният размер е 2,665 млрд. лв., като на годишна база расте с 24,4% (522,1 млн. лв.) и с 5,5% (139,1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от нерезиденти – 2,201 млрд. лв., които намаляват с 6,8% (160,7 млн. лв.) спрямо края на март 2017 г. и с 3,3% (76,2 млн. лева) в сравнение с края на миналата година. Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити намалява от 78,3% в края на март 2017 г. до 68,1% в края на март 2018 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2018 г. e 31,1 млн. лв., като нараства с 13,2% (3,6 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 г. и намалява с 3,6% (1,2 млн. лв.) спрямо края на миналата година.

По статията работиха: автор Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Топ предложение за Кредит:

Отговор

експресни заеми просрочени кредити рефинансиране кредит за погасяване на друг кредит лихви по ипотечни кредити мостови кредит как да погася няколко бързи кредита експресни заеми от частни лица онлайн рефинансиране на лоши кредити заеми с лошо цкр кредити за хора с лошо кредитно досие уреждане на кредити с лошо цкр кредити без доказване на доход как да изтегля кредит с лошо цкр бързи кредити без доказване на доход и без поръчител кредити от банки кредитен калкулатор най добрата фирма за бързи кредити кредит по телефона kredit zaem online kredit do zaplata ot banka безлихвен заем пари на заем онлайн